; ;

Mini Campsight, appartments, luxury mini lodge

Check in Check-in possible between 15:00 and 17:00.
Check out Check-out possible between 9:30 and 11:30.

Booking terms & conditions

Algemene voorwaarden en annuleringsbeleid Camping
Algemene Voorwaarden en belangrijke informatie.

voor rechtstreekse boekingen bij Aan de Waterspiegel

Huur en verhuur 2022-2025
Accommodatie: Standaard Campingplaats, Medium Campingplaats of Comfort Campingplaats (met privé sanitair-unit)
voor huurders met eigen tent, vouwwagen, caravan, camper e.d.

Inleiding
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aan de Waterspiegel: Jacco Houmes en Mara Houmes-Vlaander, Prelaatweg 69, 4363 ND Aagtekerke, hierna te noemen ‘verhuurder’.
b. huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam de campingplaats huurt, hierna te noemen ‘huurder’.

Aan de Waterspiegel verhuurt een campingplaats aan huurder uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

Artikel 1: Reservering en betaling
1.1 Reservering en betaling van een campingplaats bij Aan de Waterspiegel geschiedt via rechtstreekse boeking op de website van Aan de Waterspiegel. De reservering zal per ommegaande automatisch worden bevestigd door het automatische boekingssysteem van de verhuurder.

1.2 Binnen drie werkdagen na de automatische bevestiging volgt een bewijs van betaling en alle aanvullende informatie.

1.3 Voor boekingen gemaakt via externe boekingskanalen, verwijzen we door naar de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner.

Artikel 2: Prijzen en waarborgsom
2.1 De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. De huurprijzen in alle seizoenen zijn exclusief toeristenbelasting (en waarborgsom bij boeking van een Comfort Campingplaats met privé sanitair-unit), en inclusief parkeerruimte voor één voertuig op de parking.

2.2 Voor een Comfort Campingplaats met privé sanitair-unit geldt € 150,00 waarborgsom, welke contant betaald dient te worden bij check in.
Na ontvangst van de waarborgsom ontvangt huurder de sleutel van de privé sanitair-unit.

2.3 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om ontstane schade te vergoeden, zie onder meer 9.2 van deze voorwaarden.

2.4 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden te vergoeden, zie onder meer 9.3 van deze voorwaarden.

2.5 De waarborgsom zal bij vertrek na controle van de accommodatie en het inleveren van de sleutel van de privé sanitair-unit geheel of gedeeltelijk, na inhouding van eventuele schade of doorberekening van extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, contant aan huurder worden terugbetaald.

Bij verlies van de sleutel wordt de waarborgsom ingehouden en niet terugbetaald.

Artikel 3: Annulering
3.1 Bij annulering van een boeking met een non-refundable tarief vindt geen restitutie plaats.

3.2 Voor annulering van een boeking met een standaardtarief geldt:
– tot 8 weken voor aankomst: restitutie van het gehele bedrag met aftrek van €65,- administratiekosten
– binnen 8 weken voor aankomst: geen restitutie mogelijk.

3.3 Voor annulering van een boeking met het flexibele tarief geldt:
– tot 8 dagen voor aankomst: restitutie van het gehele bedrag van de accommodatie kosten met aftrek van 25 %.
– binnen 8 dagen voor aankomst geen restitutie mogelijk.

3.4 Alle annuleringen of wijzigingen moeten kenbaar worden gemaakt via e-mail aan verhuurder,en zijn pas van kracht als zij door de verhuurder per e-mail worden bevestigd. Annuleringen of wijzigingen via telefoon of op andere manieren worden niet geaccepteerd.

3.5 Annulering in geval van epidemieën, pandemieën, natuur- of kernrampen in het land of regio van de huurder, zijn voor verhuurder geen reden om tot restitutie over te gaan als deze omstandigheden zich niet voordoen in de omgeving van Aan de Waterspiegel en campingplaats voor verhuur beschikbaar is.

3.6 No show: wanneer huurder zonder melding op de eerste dag van het gereserveerde niet arriveert, behoudt huurder zich het recht voor de gemaakte reservering te annuleren en de campingplaats opnieuw te verhuren. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

3.7 Verhuurder raadt huurder aan een reisverzekering af te sluiten die annuleringen vergoedt.

Artikel 4: Maximaal aantal personen
4.1 Er mogen niet meer dan maximaal 6 personen per campingplaats verblijven (zie ook Artikel 4.2). Ook een baby telt als een volwaardige persoon. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding te vorderen.

4.2 De afmeting van 1 bijzettentje per campingplaats of Comfort Campingplaats mag maximaal 4 m2 beslaan. Het aantal personen dat in een bijzettentje verblijft telt mee als aangeduid bij deze voorwaarden 4.1.

Artikel 5: Maximale lengte en breedte vouwwagens, campers en caravans
5.1  Comfort campingplaats en Standaard campingplaats : Vouwwagens, campers en caravans mogen een maximale lengte van 7 meter hebben (inclusief dissel). De breedte mag maximaal 2,30 meter beslaan.

5.2 Mediumcampingplaats : Vouwwagens, campers en caravans mogen een maximale afmeting hebben van 3 x 5 meter (inclusief voortent)

5.3 Bij afwijkende maten is verhuurder met de zijnen/haren gerechtigd de huurder toegang tot de camping te ontzeggen en de huurovereenkomst van rechtswege per direct als ontbonden te beschouwen, zonder dat door huurder aanspraak op restitutie van de huursom kan worden gemaakt.

Artikel 6: Huisdieren
6.1 Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding en extra schoonmaakkosten te vorderen.

Artikel 7: Klachten over privé sanitair-unit
7.1 Meld eventuele klachten over schade en incomplete inventaris van de privé sanitair-unit op de dag van aankomst voor 18.00 uur direct bij verhuurder en/of diens medewerkers, zodat zo nodig een en ander in overleg kan worden opgelost.

7.2 Eventuele (financiële) compensatie bij nadien gemelde klachten – ongeacht de reden hiervoor – is uitgesloten.

Artikel 8: Aankomst- en vertrek
8.1 De dag van aankomst en vertrek is maandag en vrijdag gedurende het hoogseizoen (juli tot begin september).
De aankomsttijd verschilt per accommodatie:

Accommodatie                         Check-in                                         Check-out

Camping Pod                                  15.00 – 16.00 uur                             09.30-10.00 uur
Alpacas on Wheelzzz                    15.00 – 16.00 uur                              09.30-10.00 uur
De Heejstek                                    15.00 – 16.00 uur                              09.30-10.00 uur
De Jaab                                           15.00 – 16.00 uur                              09.30-10.00 uur
Minicaravans                                 15.00 – 16.00 uur                              09.30-10.00 uur

Comfort campingplaats               15.00 – 16.00 uur                              10.00-11.00 uur
Standaard campingplaats           15.00 – 16.00 uur                              10.00-11.00 uur
Medium campingplaats              15.00 – 16.00 uur                              10.00-11.00 uur

Vroon                                              16.00 – 17.00 uur                              11.00 – 11.30 uur
’t Lage Licht                                   16.00 – 17.00 uur                              11.00 – 11.30 uur
‘t Hoge Licht                                  16.00 – 17.00 uur                              11.00 – 11.30 uur
Wijde Blick                                    16.00 – 17.00 uur                              11.00 – 11.30 uur
De Boerenhof                                16.00 – 17.00 uur                              11.00 – 11.30 uur
De Schuilstal                                 16.00 – 17.00 uur                              11.00 – 11.30 uur
In de Wolken                                16.00 – 17.00 uur                              11.00 – 11.30 uur

De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij in overleg met verhuurder anders is afgesproken.

8.2 Latere check in dan 17.00 uur
De verhuurder biedt de mogelijkheid voor een latere check in tegen een meerprijs.
Deze hangt samen met de beschikbaar moeten zijn na 17.00 uur van verhuurder en of personeel.

Check in tussen 17.00 en 19.00 uur: € 37,50
Check in tussen 19.00 en 21.00 uur: € 67,50
Aankomst na 21.00 uur is in geen enkel geval mogelijk.

Komt de huurder door welke externe omstandigheden dan ook later dan 17.00 uur, is de extra vergoeding van toepassing.

8.3 Camping oprijden met een vouwwagen, caravan, camper of auto na 21.00 uur is niet toegestaan.

8.4 Op de dag van vertrek dient de campingplaats alsook de privé sanitair-unit conform de check-out checklist te worden achtergelaten. Zie onder meer 9.4 van deze voorwaarden.

8.4 Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur.

8.5 De inspectie van de privé sanitair-unit met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk terug geven van de waarborgsom vindt plaats voor vertrek van de huurder.

Artikel 9: Verplichtingen van de huurder – erfregels
9.1 De campingplaats, het sanitair gebouw en/of privé sanitair-unit dient/dienen door huurder met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden gebruikt, met inachtneming van de rust, de omwonenden, andere gasten en de omgeving. Indien de huurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan huurder met de zijnen/haren de verdere toegang tot de camping worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

9.2 Indien huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde en/of inventaris of de sleutel(s) van de privé sanitair-unit kwijtraakt, dient dit onmiddellijk per e-mail aan verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en/of vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar en eventuele medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt. Indien derving van opbrengsten ontstaat door de aangebrachte schade zal ook deze op huurder worden verhaald.

9.3 De privé sanitair-unit dient bij vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Vuilnis moet zijn weggebracht. Containers voor glas, papier, plastic en restafval bevinden zich op het terrein.

9.4 Het is op het gehele terrein, op de camping, in het sanitair gebouw en in de privé sanitair-units van Aan de Waterspiegel ten strengste verboden te roken. Dit geldt ook voor de parkeerplaats, het hof en de kampeerweide. Ook open vuur op het terrein is verboden. Barbecueën is wel toegestaan, tenzij van overheidswege anders wordt aangegeven. Indien door verhuurder toch geconstateerd wordt dat er is gerookt dan wel een open vuur gestookt, zal een extra schoonmaakploeg worden ingehuurd om de accommodatie en/of de omgeving schoon te maken, welke kosten zullen worden verhaald op de huurder.

9.5 Uit de privé sanitair-unit meegenomen zaken dienen na constatering door huurder direct aan verhuurder te worden opgegeven. De aanschaf- en € 50,- administratiekosten worden in rekening gebracht.

9.6 In geval van nood heeft verhuurder het recht de tent, vouwwagen, caravan, camper e.d. en/of de privé sanitair-unit te betreden.

Artikel 10: Annuleringen door verhuurder
10.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van overmacht, zoals politieke onrust, oorlog, natuur- en kernrampen, pandemieën, algemene stakingen, brand enzovoorts. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van de betaalde huursom, maar verhuurder behoudt zich het recht voor om 50,- administratiekosten in te houden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar worden niet geaccepteerd.

11.2 Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.

11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om de camping en/of privé sanitair-unit van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van
toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven, strandopgangen, parkeerplaatsen, enzovoorts. Verhuurder zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

11.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor geluidshinder, bijvoorbeeld door bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen en andere (landbouw)werkzaamheden, noch voor de natuurlijke geluiden van boerderijdieren rondom de camping.

11.5 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rondom de camping en/of privé sanitair-unit van Aan de Waterspiegel.

11.6 Aan de voorzijde van Aan de Waterspiegel is een parkeerplaats waar auto’s en motoren van huurders geparkeerd dienen te worden. Het parkeren geschiedt volledig voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan auto, motor, caravan, camper, aanhanger of fiets van de huurder.

Artikel 12: Informatie en voorwaarden
12.1 Verhuurder heeft voor de camping en/of privé sanitair-unit zijn uiterste best gedaan de ligging, omgeving en activiteiten in de omgeving zo juist en volledig mogelijk op de website te omschrijven, zonder echter voor de juistheid enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

12.2 Verhuurder heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

12.3 Verhuurder heeft het recht deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen aan te passen wanneer nodig.

12.4 Huurders worden geacht kennisgenomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft huurder uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen bij het plaatsen van de boeking.

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Middelburg bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

ERFREGELS VAN Aan de Waterspiegel 2022-2025

RUST EN RUIMTE
Geniet van de Zeeuwse rust en ruimte op ons landelijk gelegen hof. Houd rekening met andere gasten. Roep niet over grote afstand naar je (klein)kinderen of elkaar. Zeker voor 09.00 uur ’s ochtends en na 21.30 uur ’s avonds is het de bedoeling dat het stil is op het erf.

PARKEREN ACCOMMODATIES
Het erf is autoluw vanwege spelende kinderen, rondlopende alpaca’s, kalkoenen, ganzen, eenden, kippen en poezen en iedereen die hier graag in alle rust vertoeft. Parkeren op het terrein is dus alleen toegestaan op de parking.

BAGAGEWAGENTJES
Bij aankomst parkeert je je auto op de parkeerplaats. Hier staan bagagewagentjes die je kunt gebruiken om je bagage naar je accommodatie te vervoeren. Je hebt hiervoor een €2,- muntstuk nodig.

PARKEREN CAMPING
Als je een campingplaats hebt geboekt, mag je éénmalig tussen 15.00 – 16.00 uur even met de auto je kampeeruitrusting en/of caravan naar de camping brengen. Maar zet na het uitladen je auto zo snel mogelijk op de parking. Voor campers geldt dit uiteraard niet.

ROKEN
Met ingang van seizoen 2020 – 2021 is het op ons hele erf verboden te roken. Zowel binnen in de verschillende accommodaties alsook buiten mag niet worden gerookt.

SPEELTOESTELLEN
Het spelen op speeltoestellen en fietsjes op het terrein is voor eigen risico. We vertrouwen erop dat je zelf je (klein)kinderen in de gaten houdt, en dat je ook ingrijpt wanneer zij in hun enthousiasme anderen storen. Laat kinderen niet op de houten afscheidingspalen klimmen; deze kunnen verzakken en dan zullen zij zich bezeren.

DIEREN
Het betreden van de stallen en weiden van de alpaca’s is niet toegestaan. Bovendien mogen de alpaca’s – en ook kalkoenen, ganzen, eenden, kippen en poezen – beslist niet worden gevoerd.

HUISVUIL
De afvalcontainers op het erf zijn uitsluitend bedoeld voor huisvuil. Matrassen, oude fietsen, stoelen, kapotte parasols en autobanden graag zelf naar het gemeentelijk afvaldepot brengen. Dozen en verpakkingsmateriaal uit elkaar halen, platmaken en als dun pakketje in de papiercontainer doen.

ONLINE BROODJESSERVICE
Voor je ontbijt kunt je bij ons verse Zeeuwse broodjes bestellen. In het hoogseizoen, op feestdagen en tijdens de meeste vakanties dagelijks. In het laagseizoen (april, mei, september en oktober) in de weekenden. Bestellen doe je één dag van tevoren voor 22.00 uur: https://shop.aandewaterspiegel.nl. Je rekent meteen ook online af. De volgende ochtend kun je de verse warme broodjes ophalen tussen 08.00 – 09.30 uur in het Alpacafé.

Laatste update, januari 2024Payment methods

 Direct payment provided by Mollie

Internet Wireless internet, Free internet, Free WIFI
Parking Free parking, Parking
General Garden, Gay friendly, Terrace, Country-side, Bus stop nearby
Activities Golfcourse (within 3km), Table tennis, Hiking, Beach, Restaurants and bars