; ;

Minicamping, appartementen en luxe trekkershut

Inchecken Inchecken mogelijk tussen 13:00 en 21:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tussen 9:00 en 10:00.

Reserveringsvoorwaarden

Belangrijke Informatie en Algemene Voorwaarden

(Accommodaties)

voor rechtstreekse boekingen

Huur en verhuur van accommodatie  Aan de Waterspiegel

2020 - 2021

Inleiding

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Aan de Waterspiegel: Jacco Houmes en Mara Houmes-Vlaander, Prelaatweg 69, 4363 ND Aagtekerke, hierna te noemen ‘verhuurder’.

b. huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam de accommodatie huurt, hierna te noemen ‘huurder’.

Aan de Waterspiegel verhuurt accommodatie aan huurder uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

Artikel 1: Reservering en betaling

1.1 Reservering van accommodatie van Aan de Waterspiegel geschiedt via rechtstreekse boeking op de website van Aan de Waterspiegel. De reservering zal per ommegaande automatisch worden bevestigd door het automatische boekingssysteem van de verhuurder.

1.2 Binnen drie werkdagen na de automatische bevestiging volgt een factuur. De betaling, bestaande uit 100% van het huurbedrag en de waarborgsom die voor het verblijf in de betreffende accommodatie van toepassing is, dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur per bankoverschrijving te worden voldaan. Dit is tevens uw reserveringsopdracht. Pas na ontvangst van deze 100% betaling en de waarborgsom is de boeking definitief.

1.3 De ontvangst van de betaling wordt per e-mail door verhuurder bevestigd aan huurder. Deze bevestiging bevat tevens alle belangrijke informatie betreffende de accommodatie.

1.4 Bij niet-tijdige betaling kan verhuurder de reserveringsopdracht per direct als vervallen beschouwen.

1.5 Voor boekingen gemaakt via Booking.com, Expedia en andere externe boekingskanalen, verwijzen we door naar de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner.

Artikel 2: Prijzen en waarborgsom

2.1 De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. De huurprijzen in alle seizoenen zijn exclusief toeristenbelasting en waarborgsom, en inclusief parkeerruimte voor één voertuig op de parkeerplaats, het handdoeken- en linnenpakket per persoon, de hand- en keukendoek, poetsdoekje en de eindschoonmaak.

2.2 Voor elke accommodatie geldt een bij die accommodatie passende waarborgsom:

Accommodatie Waarborgsom

’t Vroon €250,-

‘t Lage Licht €250,-

De Wijde Blick €250,-

De Boerenhof €250,-

De Schuilstal €250,-

Camping Pod €150,-

Alpacas on Wheelzzz €150,-

De Heejstek €150,-

De Jaab €150,-

2.3 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om ontstane schade te vergoeden, zie onder meer 8.2 van deze voorwaarden.

2.4 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden te vergoeden, zie onder meer 8.3 van deze voorwaarden.

2.5 De waarborgsom zal binnen 14 dagen na het vertrek, geheel of gedeeltelijk, na inhouding van eventuele schade of doorberekening van extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, op rekening van huurder worden teruggestort.

2.6 Linnengoed is (gelimiteerd tot 1 set per persoon per week) aanwezig in de vorm van een dekbedhoes, hoeslaken en sloop. Een handdoek, keukendoek en poetsdoekje zijn aanwezig. Een handdoekenpakket (1 badlaken en 1 handdoek per persoon) is eveneens aanwezig.

Artikel 3: Annulering

3.1 Bij annulering van een boeking met een non-refundable tarief vindt geen restitutie plaats. Alleen de waarborgsom zal worden teruggestort.

3.2 Voor annulering van een boeking met een standaardtarief geldt:

- tot 12 weken voor aankomst: restitutie van het gehele bedrag met aftrek van 50,- administratiekosten;

- tussen 12 – 8 weken voor aankomst: 70 % restitutie met aftrek van 50,- administratiekosten;

- binnen 8 weken voor aankomst: geen restitutie mogelijk. Alleen de waarborgsom zal worden teruggestort.

3.3 Alle annuleringen of wijzigingen moeten kenbaar worden gemaakt via

e-mail aan verhuurder, en zijn pas van kracht als zij door de verhuurder per e-mail worden bevestigd. Annuleringen of wijzigingen via telefoon of op andere manieren worden niet geaccepteerd.

3.4 Annulering in geval van epidemieën, pandemieën, natuur- of kernrampen in het land of regio van de huurder, zijn voor verhuurder geen reden om tot restitutie over te gaan als deze omstandigheden zich niet voordoen in de omgeving van Aan de Waterspiegel en de accommodatie voor verhuur beschikbaar is.

3.5 No show: wanneer huurder zonder melding op de eerste dag van het gereserveerde niet arriveert, behoudt huurder zich het recht voor de gemaakte reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw te verhuren. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

3.6 Verhuurder raadt huurder aan een reisverzekering af te sluiten die annuleringen vergoedt.

Artikel 4: Maximaal aantal personen

4.1 Er mogen nooit meer dan het opgegeven maximaal aantal personen in de accommodatie verblijven en/of overnachten. Ook een zuigeling (eventueel in een campingbedje) telt als een volwaardige persoon. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Huisdieren

5.1 Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding en extra schoonmaakkosten te vorderen.

Artikel 6: Klachten

6.1 Meld eventuele klachten over schade en incomplete inventaris van de accommodatie op de dag van aankomst voor 18.00 uur direct bij verhuurder en/of diens medewerkers, zodat zo nodig een en ander in overleg kan worden opgelost.

6.2 Eventuele (financiële) compensatie bij nadien gemelde klachten – ongeacht de reden hiervoor - is uitgesloten.

Artikel 7: Aankomst- en vertrek

7.1 De dag van aankomst en vertrek is zaterdag gedurende het hoogseizoen (juli en augustus). De aankomsttijd verschilt per accommodatie:

Accommodatie Check-in Check-out

’t Vroon 15.00 – 16.00 uur voor 11.30 uur

’t Lage Licht 15.00 – 16.00 uur voor 11.30 uur

De Wijde Blick 15.00 – 16.00 uur voor 11.30 uur

De Boerenhof 15.00 – 16.00 uur voor 11.30 uur

De Schuilstal 15.00 – 16.00 uur voor 11.30 uur

Camping Pod 13.00 – 14.00 uur voor 09.00 uur

Alpacas on Wheelzzz 13.00 – 14.00 uur voor 09.00 uur

De Heejstek 13.00 – 14.00 uur voor 09.00 uur

De  Jaab 13.00 – 14.00 uur voor 09.00 uur

De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij vooraf anders is overeengekomen (zie 3.5 van deze voorwaarden).

7.2 Op de dag van vertrek dient de accommodatie conform de check-out checklist te worden achtergelaten. Zie onder meer 8.3 van deze voorwaarden. Ook is informatie hierover te vinden in de informatiemap die in de accommodatie aanwezig is.

7.3 Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur.

7.4 De inspectie van de accommodatie met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk terugstorten van de waarborgsom vindt plaats na vertrek van de huurder.

Artikel 8: Verplichtingen van de huurder - erfregels

8.1 De accommodatie dient door huurder met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust, de omwonenden en de omgeving. Indien de huurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan huurder met de zijnen/haren de verdere toegang tot de accommodatie worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

8.2 Indien huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde accommodatie en/of inventaris of de sleutel(s) van de accommodatie of tot de accommodatie behorende ruimten kwijtraakt, dient dit onmiddellijk per e-mail aan verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en/of vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar en eventuele medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt. Indien derving van opbrengsten ontstaat door de aangebrachte schade zal ook deze op huurder worden verhaald.

8.3 De accommodatie dient bij vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Meubels in de oorspronkelijke opstelling. Het beddengoed afgehaald en in de kussenslopen in de gang gezet. Serviesgoed met toebehoren opgeruimd. Indien een vaatwasser aanwezig is, dient deze leeg te zijn. Vuilnis (ook uit de pedaalemmers) dient te zijn weggebracht. De containers voor glas, papier, plastic en restafval bevinden zich op het terrein.

8.4 Het is op het gehele terrein en in de accommodaties van Aan de Waterspiegel ten strengste verboden te roken. Dit geldt voor binnen in de accommodatie alsook op de parkeerplaats, in toegangsruimten, trappenhuis, het balkon, in de loggia, achter de balustrade of in de tuin. Ook open vuur op het terrein is verboden. Barbecueën is wel toegestaan. Indien toch geconstateerd wordt door verhuurder dat er is gerookt dan wel een open vuur gestookt is, zal een extra schoonmaakploeg worden ingehuurd om de accommodatie en/of de omgeving schoon te maken, welke kosten zullen worden verhaald op huurder.

8.5 Uit het appartement meegenomen zaken dienen na constatering door huurder direct aan verhuurder te worden opgegeven. De aanschaf- en € 50,- administra-tiekosten worden in rekening gebracht.

8.6 In geval van nood heeft verhuurder het recht de vakantieaccommodatie te betreden.

Artikel 9: Annuleringen door verhuurder

9.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van overmacht, zoals politieke onrust, oorlog, natuur- en kernrampen, pandemieën, algemene stakingen, brand enzovoorts. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van de betaalde huursom, maar verhuurder behoudt zich het recht voor om 50,- administratiekosten in te houden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar worden niet geaccepteerd.

10.2 Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.

10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om de accommodatie van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven, strandopgangen, parkeerplaatsen, enzovoorts. Verhuurder zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

10.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor geluidshinder, bijvoorbeeld door bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen en andere (landbouw)werkzaamheden, noch voor de natuurlijke geluiden van boerderijdieren rondom de accommodatie.

10.5 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rondom de accommodatie van Aan de Waterspiegel.

10.6 Aan de voorzijde van Aan de Waterspiegel is een parkeerplaats waar auto's en motoren van huurders geparkeerd dienen te worden. Het parkeren geschiedt volledig voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan auto, motor, caravan, camper of fiets van de huurder.

Artikel 11: Informatie en voorwaarden

11.1 Verhuurder heeft zijn uiterste best gedaan de accommodatie, ligging, omgeving en activiteiten in de omgeving zo juist en volledig mogelijk op de website te omschrijven, zonder echter voor de juistheid enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

11.2 Verhuurder heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

11.3 Verhuurder heeft het recht deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen aan te passen wanneer nodig.

11.4 Huurders worden geacht kennisgenomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft huurder uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen bij het plaatsen van de boeking.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Middelburg bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

Belangrijke Informatie en Algemene Voorwaarden

(Camping)

voor rechtstreekse boekingen bij Aan de Waterspiegel

Huur en verhuur Campingplaats of Comfort Campingplaats (met privé sanitair-unit)
voor huurders met eigen tent, vouwwagen, caravan, camper e.d.

2020 – 2021

Inleiding
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aan de Waterspiegel: Jacco Houmes en Mara Houmes-Vlaander, Prelaatweg 69, 4363 ND Aagtekerke, hierna te noemen ‘verhuurder’.
b. huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam de campingplaats huurt, hierna te noemen ‘huurder’.

Aan de Waterspiegel verhuurt een campingplaats aan huurder uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

Artikel 1: Reservering en betaling
1.1 Reservering van een campingplaats bij Aan de Waterspiegel geschiedt via rechtstreekse boeking op de website van Aan de Waterspiegel. De reservering zal per ommegaande automatisch worden bevestigd door het automatische boekingssysteem van de verhuurder.

1.2 Binnen drie werkdagen na de automatische bevestiging volgt een factuur. De betaling, bestaande uit 100% van het huurbedrag (en de waarborgsom in het geval een Comfort Campingplaats is geboekt) dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur per bankoverschrijving te worden voldaan. Dit is tevens uw reserveringsopdracht. Na ontvangst van deze 100% betaling is de boeking definitief.

1.3 De ontvangst van de betaling wordt per e-mail door verhuurder bevestigd aan huurder. Deze bevestiging bevat tevens alle belangrijke informatie betreffende de campingplaats.

1.4 Bij niet-tijdige betaling kan verhuurder de huurovereenkomst per direct als vervallen beschouwen.

1.5 Voor boekingen gemaakt via Booking.com, Expedia en andere externe boekingskanalen, verwijzen we door naar de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner.

Artikel 2: Prijzen en waarborgsom
2.1 De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. De huurprijzen in alle seizoenen zijn exclusief toeristenbelasting (en waarborgsom bij boeking van een Comfort Campingplaats met privé sanitair-unit), en inclusief parkeerruimte voor één voertuig op de parking.

2.2 Voor een Comfort Campingplaats met privé sanitair-unit is de waarborgsom vastgesteld op €150,-

2.3 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om ontstane schade te vergoeden, zie onder meer 8.2 van deze voorwaarden.

2.4 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden te vergoeden, zie onder meer 8.3 van deze voorwaarden.

2.5 De waarborgsom zal binnen 14 dagen na het vertrek, geheel of gedeeltelijk, na inhouding van eventuele schade, op de rekening van huurder worden teruggestort.

Artikel 3: Annulering
3.1 Bij annulering van een boeking met een non-refundable tarief vindt geen restitutie plaats. Alleen de waarborgsom zal – indien van toepassing – worden teruggestort.

3.2 Voor annulering van een boeking met een standaardtarief geldt:
– tot 12 weken voor aankomst: restitutie van het gehele bedrag met aftrek van 50,- administratiekosten;
– tussen 12 – 8 weken voor aankomst: 70 % restitutie met aftrek van 50,- administratiekosten;
– binnen 8 weken voor aankomst: geen restitutie mogelijk. Alleen de waarborgsom zal worden teruggestort.

3.3 Alle annuleringen of wijzigingen moeten kenbaar worden gemaakt via
e-mail aan verhuurder, en zijn pas van kracht als zij door de verhuurder per e-mail worden bevestigd. Annuleringen of wijzigingen via telefoon of op andere manieren worden niet geaccepteerd.

3.4 Annulering in geval van epidemieën, pandemieën, natuur- of kernrampen in het land of regio van de huurder, zijn voor verhuurder geen reden om tot restitutie over te gaan als deze omstandigheden zich niet voordoen in de omgeving van Aan de Waterspiegel en campingplaats voor verhuur beschikbaar is.

3.5 No show: wanneer huurder zonder melding op de eerste dag van het gereserveerde niet arriveert, behoudt huurder zich het recht voor de gemaakte reservering te annuleren en de campingplaats opnieuw te verhuren. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

3.6 Verhuurder raadt huurder aan een reisverzekering af te sluiten die annuleringen vergoedt.

Artikel 4: Maximaal aantal personen
4.1 Er mogen niet meer dan maximaal 6 personen per campingplaats verblijven (zie ook Artikel 4.2). Ook een baby telt als een volwaardige persoon. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding te vorderen.

4.2 De afmeting van 1 bijzettentje per campingplaats of Comfort Campingplaats mag maximaal 4 m2 beslaan. Het aantal personen dat in een bijzettentje verblijft telt mee als aangeduid bij deze voorwaarden 4.1.

Artikel 5: Maximale lengte en breedte vouwwagens, campers en caravans
5.1 Vouwwagens, campers en caravans mogen een maximale lengte van 7 meter hebben (inclusief dissel). De breedte mag maximaal 2,30 meter beslaan.

5.2 Bij afwijkende maten is verhuurder met de zijnen/haren gerechtigd de huurder toegang tot de camping te ontzeggen en de huurovereenkomst van rechtswege per direct als ontbonden te beschouwen, zonder dat door huurder aanspraak op restitutie van de huursom kan worden gemaakt.

Artikel 6: Huisdieren
6.1 Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding en extra schoonmaakkosten te vorderen.

Artikel 7: Klachten over privé sanitair-unit
6.1 Meld eventuele klachten over schade en incomplete inventaris van de privé sanitair-unit op de dag van aankomst voor 18.00 uur direct bij verhuurder en/of diens medewerkers, zodat zo nodig een en ander in overleg kan worden opgelost.

6.2 Eventuele (financiële) compensatie bij nadien gemelde klachten – ongeacht de reden hiervoor – is uitgesloten.

Artikel 8: Aankomst- en vertrek
8.1 De dag van aankomst en vertrek is zaterdag (gedurende het hoogseizoen in juli en augustus). Check-in tussen 14.00 – 15.00 uur. Check-out voor 11.00 uur. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij vooraf anders is overeengekomen (zie 3.5 van deze voorwaarden).

8.2 Camping oprijden met een vouwwagen, caravan, camper of auto na 21.00 uur is niet toegestaan.

8.3 Op de dag van vertrek dient de campingplaats alsook de privé sanitair-unit conform de check-out checklist te worden achtergelaten. Zie onder meer 8.4 van deze voorwaarden.

8.4 Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur.

8.5 De inspectie van de privé sanitair-unit met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk terugstorten van de waarborgsom vindt plaats na vertrek van de huurder.

Artikel 9: Verplichtingen van de huurder – erfregels
9.1 De campingplaats en/of privé sanitair-unit dient/dienen door huurder met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden gebruikt, met inachtneming van de rust, de omwonenden en de omgeving. Indien de huurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan huurder met de zijnen/haren de verdere toegang tot de camping worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

9.2 Indien huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde en/of inventaris of de sleutel(s) van de privé sanitair-unit kwijtraakt, dient dit onmiddellijk per e-mail aan verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en/of vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar en eventuele medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt. Indien derving van opbrengsten ontstaat door de aangebrachte schade zal ook deze op huurder worden verhaald.

9.3 De privé sanitair-unit wordt in het hoogseizoen (juli en augustus) elke zaterdagochtend schoongemaakt, ongeacht verblijfsduur van huurder. Ten einde het schoonmaakwerk te vergemakkelijken, dient huurder op zaterdagochtend zijn persoonlijke eigendommen voor 10.00 uur (tijdelijk) uit de privé sanitair-unit te verwijderen.

9.4 De privé sanitair-unit dient bij vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Vuilnis moet zijn weggebracht. Containers voor glas, papier, plastic en restafval bevinden zich op het terrein.

9.5 Het is op het gehele terrein, op de camping, in het sanitairgebouw en in de privé sanitair-units van Aan de Waterspiegel ten strengste verboden te roken. Dit geldt ook voor de parkeerplaats, het hof en de kampeerweide. Ook open vuur op het terrein is verboden. Barbecueën is wel toegestaan, tenzij van overheidswege anders wordt aangegeven. Indien door verhuurder toch geconstateerd wordt dat er is gerookt dan wel een open vuur gestookt, zal een extra schoonmaakploeg worden ingehuurd om de accommodatie en/of de omgeving schoon te maken, welke kosten zullen worden verhaald op de huurder.

9.6 Uit de privé sanitair-unit meegenomen zaken dienen na constatering door huurder direct aan verhuurder te worden opgegeven. De aanschaf- en € 50,- administratiekosten worden in rekening gebracht.

9.7 In geval van nood heeft verhuurder het recht de tent, vouwwagen, caravan, camper e.d. en/of de privé sanitair-unit te betreden.

Artikel 10: Annuleringen door verhuurder
10.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van overmacht, zoals politieke onrust, oorlog, natuur- en kernrampen, pandemieën, algemene stakingen, brand enzovoorts. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van de betaalde huursom, maar verhuurder behoudt zich het recht voor om 50,- administratiekosten in te houden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar worden niet geaccepteerd.

11.2 Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.

11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om de camping en/of privé sanitair-unit van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van
toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven, strandopgangen, parkeerplaatsen, enzovoorts. Verhuurder zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

11.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor geluidshinder, bijvoorbeeld door bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen en andere (landbouw)werkzaamheden, noch voor de natuurlijke geluiden van boerderijdieren rondom de camping.

11.5 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rondom de camping en/of privé sanitair-unit van Aan de Waterspiegel.

11.6 Aan de voorzijde van Aan de Waterspiegel is een parkeerplaats waar auto’s en motoren van huurders geparkeerd dienen te worden. Het parkeren geschiedt volledig voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan auto, motor, caravan, camper, aanhanger of fiets van de huurder.

Artikel 12: Informatie en voorwaarden
12.1 Verhuurder heeft voor de camping en/of privé sanitair-unit zijn uiterste best gedaan de ligging, omgeving en activiteiten in de omgeving zo juist en volledig mogelijk op de website te omschrijven, zonder echter voor de juistheid enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

12.2 Verhuurder heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

12.3 Verhuurder heeft het recht deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen aan te passen wanneer nodig.

12.4 Huurders worden geacht kennisgenomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft huurder uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen bij het plaatsen van de boeking.

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Middelburg bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

Internet Draadloos internet, Gratis internet, Gratis WIFI
Parkeren Gratis parkeren bij het hotel, Parking
Algemeen Tuin, Gay friendly, Terras, Platteland, Dichtbij bushalte
Activiteiten Golfterrein (binnen 3km), Ping-pong, Wandelen, Strand, Restaurants en bars