; ;
Inchecken Inchecken mogelijk vanaf 15:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tussen 10:00 en 10:00.

Reserveringsvoorwaarden

Reservaties die 10 dagen na de uiterste betaaldatum niet betaald zijn, worden geannuleerd.

Inbegrepen Alle prijzen zijn inclusief elektriciteit, water, verwarming en eindschoonmaak.
Waarborg Samen met de betaling van het saldo wordt een waarborg gevraagd van 125,00 € per woning. Na de controle door de aangestelde op de staat van de vakantiewoning en de inventaris van de u ter beschikking gestelde goederen en na verrekening van eventuele bijkomende dienstverleningen en servicekosten, wordt de waarborg binnen de 14 dagen op uw rekening gestort. Niet inbegrepen zijn de lakens EN handdoeken. Op alle reserveringen zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. Prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
Huisdieren Huisdieren worden niet toegelaten.
Reserveringen Boekingen worden pas geldig en definitief na een door BVBA Guimar opgemaakte bevestiging en na betaling van het boekingsbedrag. Minderjarigen dienen het reserveringsformulier te laten ondertekenen door één van de ouders of voogd.
Betalingen 1. Bij het reserveren van een verblijf dient u het volledige boekingsbedrag onmiddellijk te voldoen. 2. Het saldo van het boekingsbedrag dient uiterlijk 6 weken vóór de aanvang van het verblijf in ons bezit te zijn. 3. Bij reservaties binnen de 6 weken vóór de aanvang van het verblijf, dient het volledige boekingsbedrag vereffend te worden op het ogenblik van de reservering. 4. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1,5 % per maand. 5. Bij laattijdige betaling van het boekingsbedrag is BVBA Guimar gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot het vorderen van enige vorm van schadeloosstelling vanwege de klant. Reeds betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
Wijzigingen Tot 6 weken vóór de aanvang van het verblijf kunnen wijzigingen aan een reeds geboekt verblijf, voor zover mogelijk, op verzoek van de klanten worden aangebracht. Binnen 6 weken vóór de aanvang van het verblijf wordt voor een wijziging, indien deze nog mogelijk is, 15 € per boeking in rekening gebracht.
Klachten Ondanks alle goede zorgen van BVBA Guimar is het toch mogelijk dat U een klacht heeft. Neem in dit geval direct contact op met BVBA Guimar teneinde deze in de gelegenheid te stellen een oplossing te bieden. Klachten die ter plaatse niet tot uw volledige tevredenheid zouden worden opgelost, kunt u tot 30 dagen na uw verblijf, per aangetekende brief richten aan BVBA Guimar.
Aansprakelijkheid De directie van BVBA Guimar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 1. Verlies, diefstal, schade, lichamelijk letsel of ongevallen veroorzaakt aan personen of goederen tijdens of tengevolge van een verblijf in een vakantiewoning van BVBA Guimar. 2. Het onklaar geraken of eventueel buiten werking stellen van technische apparatuur. 3. Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. 4. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan, dat tijdens uw verblijf in de vakantiewoning werkzaamheden worden uitgevoerd.
Verplichtingen Alle vakantiegangers dienen zich te houden aan het huishoudelijke reglement dat u vindt bij uw documentatiemap. Het niet respecteren van dit reglement kan leiden tot verwijdering uit de woning, met inhouding van een gedeelte van of de ganse huursom en/of waarborg. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Annuleringen Reservaties die 10 dagen na de uiterste betaaldatum niet betaald zijn, worden geannuleerd.
Internet Gratis WIFI
Parkeren Gratis parkeren bij het hotel
Algemeen Tuin, Platteland