; ;
Inchecken Inchecken mogelijk tussen 16:00 en 22:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tot en met 11:00.

Reserveringsvoorwaarden

Annulatievoorwaarden

Bij het maken van een reservatie heb je de mogelijkheid om een annulatie-optie toe te voegen voor een bedrag van 5,00 euro per persoon. Het is niet mogelijk om na het maken van de reservatie de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen aan je reservatie.

Op deze manier is je annulatie, mits geldige en gestaafde reden, steeds volledig kosteloos.

1. Ik heb gekozen voor de annulatie-optie van Plopsa en wens te annuleren

In dit geval kan je kosteloos annuleren indien je binnen de 14 dagen na annulatie een officieel document kan voorleggen met geldige reden. Volgende gebeurtenissen komen hiervoor in aanmerking:

  • Overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde, de levensgezel of een familielid tot in de 2e graad
  • Ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap
  • Ontslag, intrekking verlof, herexamen
  • Echtscheiding of feitelijke scheiding
  • Beroepshalve oproeping (militair, politie, zorgpersoneel, …)
  • Ernstige, materiële schade (brand, stormschade, overstroming, … ) aan de onroerende goederen
  • Home- of carjacking
  • Oproeping voor de adoptie van een kind of voor een orgaantransplantatie

Bij een vakantieonderbreking door één van bovenvermelde redenen, wordt het niet te recupereren gedeelte van de betaalde som vergoed naar rato van het aantal ongenoten nachten, te rekenen vanaf de dag van de voortijdige terugkeer.

In beide gevallen moet men binnen de 14 dagen na het annuleren een aangetekend schrijven richten aan het Plopsa Hotel, De Pannelaan 68, 8660 De Panne. Vermeld hierbij je reserveringsnummer en naam (of een kopie van je bevestigingsmail) én een officieel document om één van bovenstaande redenen te staven.

In geval van een no show of geen verwittiging, rekenen we 100% van de som aan als annulatievergoeding.

2. Ik heb niet gekozen voor de annulatie-optie van Plopsa en wens te annuleren

Indien u tijdens het maken van de reservatie niet gekozen hebt om de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen, is het helaas niet mogelijk uw reservatie te annuleren. Het is niet mogelijk om na het maken van de reservatie de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen aan je reservatie.

Opgelet! Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op groepsarrangementen en B2B-reservaties. De annulatievoorwaarden staan in dit geval vermeld op de offerte en/of bestelformulier.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Prijzen en eventuele kortingen worden schriftelijk vastgelegd tussen de partijen.

2. De reservatie van een groepsbezoek kan niet later dan 7 dagen voor bezoeksdatum geannuleerd worden. Indien de klant minder dan 7 dagen voor de bezoeksdatum het groepsbezoek annuleert, of niet komt opdagen op de bezoeksdatum, zal een bedrag van 25% van het totaalbedrag voor het groepsbezoek aangerekend worden, tenzij in de gevallen waarin de klant overmacht kan aantonen. Deze voorwaarde is niet van toepassing bij een ‘rent-a-park’ of in de gevallen waarin de klant een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Plopsa.

3. Elk protest met betrekking tot de factuur of met betrekking tot de geleverde goederen of gepresteerde diensten, moet per aangetekende brief betekend worden, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur, respectievelijk de levering van de goederen of de diensten. Eventuele klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn.

4. De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar. Dit houdt in dat de factuurbedragen binnen de acht dagen na factuurdatum gestort moeten worden op één van  de bankrekeningen vermeld op de factuur.

6. De klant zal door het louter vaststellen van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen tot gevolg.

7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is , een verwijlinterest van 12 % per jaar verschuldigd. Tevens zal het factuurbedrag vermeerderd worden met 15 % van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 62 Euro, ten titel van conventionele of forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zal er per verstuurde aanmaning een bijkomende administratieve kost van 5 Euro aangerekend worden en van 10 Euro voor een aangetekende aanmaning.

8. Indien er een factuur dient opgemaakt te worden voor een bedrag kleiner dan 50 euro zal er een administratiekost van 5 euro worden aangerekend.

9. Eigen aankoopvoorwaarden van de klant kunnen niet aan Plopsa NV, Ter Hoeve NV, Plopsa Hotel NV, Plopsa SRL, Plopsa BV, Holiday Park GmbH Betrieb Für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG of Studio Plopsa NV tegengesteld worden. Elk afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd, het Belgisch recht is van toepassing.

11. Tijdens de check-in in het hotel zal gevraagd worden naar een pre-autorisatie van €250 op de credit card van de klant. Deze pre-autorisatie geldt als waarborg voor het verblijf, waarmee de vestiging over een betalingsautorisatie beschikt op basis van de werkelijke bestedingen van de klant ter hoogte van het geautoriseerde bedrag. Nadat de klant aan het einde van het verblijf vertrekt, wordt alleen het werkelijke factuurbedrag door de vestiging afgeschreven, zonder dat de fysieke aanwezigheid van de klant of een nieuwe validatie nodig is.

12. Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.

Betalingsmogelijkheden

 Aanvaarde kredietkaarten

 Plopsa Hotel Ingenico

Internet Gratis WIFI
Parkeren Parking
Eten & drinken Restaurant, Bar, Ontbijt buffet
Diensten Bagage opslag, Luchthaven shuttle, Wasserij service, Room service, Dichtbij tramhalte
Algemeen Zwembad, Rookvrije kamers, Lift, Terras, Speeltuin, Business center, Meeting/Banket faciliteiten, Dichtbij bushalte