; ;
Inchecken Inchecken mogelijk tussen 15:00 en 20:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tussen 9:00 en 11:00.

Reserveringsvoorwaarden

Artikel 4 Betalings- en annuleringsregeling

1. Huurder is na totstandkoming van de overeenkomst verplicht de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de factuur bij de bevestiging van de overeenkomst, twee maanden voor de aankomst van het verblijf te voldoen.
Als de bevestiging van de overeenkomst geschiedt binnen twee maanden voor aankomst, is huurder verplicht de overeengekomen huurprijs per ommegaande, doch uiterlijk één week voor aankomst, te voldoen.
2. Bij uitblijven van tijdige betaling zoals bedoeld in het eerste lid, is Camping Siesta gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden (annuleren). Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Camping Siesta als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Camping Siesta in verband met de overeenkomst en de ontbinding ervan heeft moeten maken. Camping Siesta is in elk geval gerechtigd om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de annuleringskosten neergelegd in lid 6
van dit artikel van toepassing.
3. Camping Siesta heeft steeds het recht om vorderingen op de huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
4. Bij voortijdige annulering door huurder heeft Camping Siesta recht op schadeloosstelling. Bij annulering bedraagt deze als volgt een percentage van de factuur:
a. Tot 2 maanden voor aankomst: 25%;
b. Tot 1 maand voor aankomst: 50%;
c. Binnen 1 maand voor aankomst: 75%.

Betalingsmogelijkheden

 Direct payment provided by Mollie

Internet Draadloos internet, Gratis internet, Gratis WIFI
Parkeren Gratis parkeren bij het hotel
Eten & drinken Senseo koffiemachine
Algemeen Rookvrije kamers, Familiekamers, Tuin, Huisdieren toegestaan, Terras, Speeltuin, Bos, Meer, Dichtbij autosnelweg, Park, Droogkast, Dichtbij bushalte
Activiteiten BBQ faciliteiten, Fietsen, Fietsen, Golfterrein (binnen 3km), Bibliotheek, Wandelen