; ;

Deze oase van rust bevindt zich net buiten de dorpskern van het bekende brouwersdorp Watou. Het is dé uitvalsbasis voor wandelaars, fietsers en natuurlijk ook bierliefhebbers! Watou ligt in een gevarieerd en bosrijk landschap met hoppevelden, weidse vergezichten en kleine weggetjes. Een dorp op de grens van West- en Frans-Vlaanderen, aan de voet van de West-Vlaamse Heuvels (Rode, Zwarte -en Kemmelberg) maar ook dichtbij de Franse Catsberg. Ideaal om even te ontsnappen aan de drukte! Watou is ook synoniem voor een gesmaakte combinatie van poëzie en hedendaagse beeldende kunst. Tegelijk ademt het dorp dankzij de galerijtjes, kunstenaarsateliers en een aantal culturele manifestaties, heel het jaar door een artistieke sfeer uit.

In het bezit van een cadeaubon? Neem contact met ons op via [email protected] met vermelding van het bedrag en nummer van de cadeaubon.

Inchecken Inchecken mogelijk tussen 14:00 en 17:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tot en met 11:00.

Reserveringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering minimaal 30 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.

Bij annulering minder dan 30 dagen maar meer dan 8 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd.

Bij annulering minder dan 8 dagen voorafgaande de gemelde aankomstdatum of “no show” wordt geen bedrag geretourneerd.

De annulering dient steeds per e-mail aangevraagd te worden, indien de annulering niet per e-mail werd doorgegeven kan geen aanspraak gemaakt worden op de voornoemde retourneringen.

Betalingsmogelijkheden

 Aanvaarde kredietkaarten

 Direct payment provided by Mollie

 Direct payment provided by Mollie

ALGEMENE VOORWAARDEN GUESTHOUSE BROUWERSHUIS Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor gasten van Guesthouse Brouwershuis. Bij bevestiging en/of het plaatsen van een reservatie erkent u van deze algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze te aanvaarden. 1. Tarieven De vermelde prijzen op www.brouwershuis.com en www.sintbernardus.be zijn steeds inclusief ontbijt, linnen, toeristentaks en exclusief bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld annulering‐ en reisverzekering. Aanbiedingen van de Guesthouse zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 2. Boeking & betaling Een overeenkomst tussen de Guesthouse en de gast komt tot stand door bevestiging van een elektronische boeking van een kamer uit het actuele aanbod van de Guesthouse. De betaling van de overnachting gebeurt via ons online reservatiesysteem. Pas na betaling is de boeking definitief. De gast dient de bevestigingsmail mee te brengen naar de Guesthouse als bewijs van zijn of haar boeking. 3. Annuleringsvoorwaarden 3.1 Bij annulering minimaal 30 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd. 3.2 Bij annulering minder dan 30 dagen maar meer dan 8 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd. 3.3 Bij annulering minder dan 8 dagen voorafgaande de gemelde aankomstdatum of “no show” wordt geen bedrag geretourneerd. 3.4 De annulering dient steeds per e-mail aangevraagd te worden, indien de annulering niet per e-mail werd doorgegeven kan geen aanspraak gemaakt worden op de voornoemde retourneringen. 4. In –en uitchecken 4.1 Inchecken kan op vrijdag en zaterdag tot 18u00. Op zondag tem donderdag tot 17u00. Uitchecken dient steeds te gebeuren tegen uiterlijk 11u00. In geval van laattijdige check-out, kan een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn. Indien je er niet tijdig kan zijn voor de check-in, gelieve ons te verwittingen via [email protected]. 4.2 Het vroegtijdig uitchecken uit de Guesthouse brengt geen recht op een terugbetaling met zich mee. De geboekte periode wordt steeds geacht volledig gebruikt zijn. 4.3 Eventuele extra kosten zullen bij het uitchecken onmiddellijk vereffend dienen te worden door de gast. Bij gebreke aan tijdige betaling, zal deze kost na ingebrekestelling van rechtswege verhoogd worden met een verwijlsintrest van 8,5 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10%. 5. Overmacht In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de Guesthouse gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. 6. Huishoudelijk reglement De gast wordt geacht op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement. Er geldt een algemeen rookverbod. Huisdieren zijn niet toegelaten. 7. Klachten Klachten moeten schriftelijk binnen 48u na het ontstaan van de oorzaak van de klacht ingediend worden. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard en worden de prestaties van de Guesthouse beschouwd als zijnde definitief aanvaard. 8. Aansprakelijkheid Guesthouse 8.1 De Guesthouse kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie zou lijden. De gast is steeds zelf verantwoordelijk voor zijn geld en waardevolle goederen. De Guesthouse weigert uitdrukkelijk deze in bewaring te nemen en kan niet aangesproken worden bij diefstal. De Guesthouse is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs‐ of hoofdwegen. 8.2 De Guesthouse kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de Guesthouse. 8.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de Guesthouse, indien en voor zover de Guesthouse uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Guesthouse is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de Guesthouse in het voorkomende geval zal uitkeren. 9. Aansprakelijkheid gast 9.1 De gast dient zich behoorlijk te gedragen overeenkomstig de huisregels van de Guesthouse (zie bovenstaand punt 6). Het behoorlijk gedrag van de gast maakt een uitdrukkelijke verbintenis in diens hoofde uit. Indien de gast zich niet behoorlijk gedraagt en/of andere gasten en/of het personeel op storende wijze lastigvalt, wordt dit beschouwd als een wanprestatie in diens hoofde en kan de Guesthouse de overeenkomst tussen partijen stopzetten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door de Guesthouse. 9.2 De gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die hij/zij, of degene voor wie hij/zij verantwoordelijk is/zijn, (on)opzettelijk heeft veroorzaakt aan de Guesthouse of aan derden. Zij dient in die zin de Guesthouse te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden omwille van deze schade. 10. Privacy Uw persoonsgegevens worden verwerkt enerzijds in het kader van de reservatie en het klanten beheer en anderzijds op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze, zonder uw toestemming, niet doorgeven, verhuren of verkopen aan onbevoegde derden. Uw gegevens kunnen wel worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wenst kan u ons dat melden via een schrijven aan ons adres of via e-mail naar [email protected]. Uw gegevens die wij in de klantenlijst van Brouwerij Sint-Bernard NV bewaren kunt u op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen via een schrijven aan ons adres of een mail naar [email protected]. Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u via brief opvragen. 11. Varia 11.1 Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd op de plaats waar de zetel van de Guesthouse is gevestigd. 11.2 De eventuele nietigheid van een beding opgenomen in de huidige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overige artikels met zich mee.
Internet Gratis WIFI
Parkeren Gratis parkeren bij het hotel
Eten & drinken Bar, Ontbijt buffet
Diensten Fiets verhuur
Algemeen Familiekamers, Tuin, Meeting/Banket faciliteiten
Activiteiten Restaurants en bars