; ;
Inchecken Inchecken mogelijk tussen 16:00 en 22:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tot en met 11:00.

Reserveringsvoorwaarden

Annulatievoorwaarden

Bij het maken van een reservatie heb je de mogelijkheid om een annulatie-optie toe te voegen voor een bedrag van 5,00 euro per persoon per nacht. Het is niet mogelijk om na het maken van de reservatie de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen aan je reservatie.

Op deze manier is je annulatie, mits geldige en gestaafde reden, steeds volledig kosteloos.

1. Ik heb gekozen voor de annulatie-optie van Plopsa en wens te annuleren

In dit geval kan je kosteloos annuleren indien je binnen de 14 dagen na annulatie een officieel document kan voorleggen met geldige reden. Volgende gebeurtenissen komen hiervoor in aanmerking:

  • Overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde, de levensgezel of een familielid tot in de 2e graad
  • Ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap
  • Ontslag, intrekking verlof, herexamen
  • Echtscheiding of feitelijke scheiding
  • Beroepshalve oproeping (militair, politie, zorgpersoneel, …)
  • Ernstige, materiële schade (brand, stormschade, overstroming, … ) aan de onroerende goederen
  • Home- of carjacking
  • Oproeping voor de adoptie van een kind of voor een orgaantransplantatie

Bij een vakantieonderbreking door één van bovenvermelde redenen, wordt het niet te recupereren gedeelte van de betaalde som vergoed naar rato van het aantal ongenoten nachten, te rekenen vanaf de dag van de voortijdige terugkeer.

In beide gevallen moet men binnen de 14 dagen na het annuleren een aangetekend schrijven richten aan het Plopsa Hotel, De Pannelaan 68, 8660 De Panne. Vermeld hierbij je reserveringsnummer en naam (of een kopie van je bevestigingsmail) én een officieel document om één van bovenstaande redenen te staven.

In geval van een no show of geen verwittiging, rekenen we 100% van de som aan als annulatievergoeding.

2. Ik heb niet gekozen voor de annulatie-optie van Plopsa en wens te annuleren

Indien u tijdens het maken van de reservatie niet gekozen hebt om de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen, is het helaas niet mogelijk uw reservatie te annuleren. Het is niet mogelijk om na het maken van de reservatie de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen aan je reservatie.

Opgelet! Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op groepsarrangementen en B2B-reservaties. De annulatievoorwaarden staan in dit geval vermeld op de offerte en/of bestelformulier.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De reservatie van een groepsbezoek kan méér dan 7 dagen voor de bezoeksdatum geannuleerd worden. Indien het groepsbezoek op minder dan 7 dagen voor de bezoeksdatum geannuleerd wordt, of als de groep niet komt opdagen op de gereserveerde datum, zal een bedrag van 25% van het totaalbedrag voor het groepsbezoek verschuldigd zijn, behoudens aangetoonde overmacht. Van deze voorwaarde kan enkel worden afgeweken via een overeenkomst afgesloten met Plopsa.

2. De aankoop van een abonnement via domiciliëring, kan enkel opgezegd worden per aangetekend schrijven en ten laatste één maand voor het einde van de looptijd van het abonnement. Zoniet zullen de domiciliëring en het abonnement stilzwijgend verlengd worden voor éénzelfde periode en dezelfde opzegmogelijkheid.

3. Bij de aankoop van tickets op datum via de webshop is het herroepingsrecht niet van toepassing en worden deze tickets niet terugbetaald.

4. Kredietkaarten worden meteen na de betaling gedebiteerd.

5. Bij het afrekenen van een Plopsa-abonnement via domiciliëring heeft de Klant de optie om zijn debet- of creditcardgegevens op te slaan in zijn Plopsa-klantenaccount bij Twikey. Bij de keuze optie 'creditcard' worden de kaartgegevens opgeslagen op de beveiligde servers van de betalingsprovider MultiSafepay namens Plopsa. De Klant machtigt MultiSafepay hierbij om diens kredietkaartgegevens te verzamelen en op te slaan. Indien de Klant de debet- of creditcardgegevens uit diens account wil verwijderen, kan deze bijvoorbeeld inloggen op diens Plopsa-klantenaccount bij Twikey, naar Betalingsdetails gaan en de opgeslagen kaart verwijderen.

6. Eigen aankoopvoorwaarden van de Klant kunnen niet aan Plopsa nv, Studio Plopsa nv, Plopsa Village nv, Plopsa Hotel nv, Plopsa srl, Plopsa bv, Plopsaqua Hannut-Landen srl, Plopsa Station Antwerp nv, Cookayak s.a., Plopsa bv, Majaland Kownaty Sp.z.o.o., Majaland Warsaw Sp.z.o.o., Majaland Gdansk Sp.z.o.o., Holiday Park GmbH Betrieb Für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG tegengesteld worden. Elk afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden.

7. De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.

8. Bij opmaak van een factuur voor een bedrag kleiner dan 50 euro wordt er een administratiekost van 5 euro aangerekend.

9. Elk protest van de factuur moet binnen de acht dagen na ontvangst aangetekend verzonden worden. Dit protest dient omstandig en gemotiveerd te zijn.

10. Alle facturen dienen binnen de acht dagen na factuurdatum betaald te worden op één van de vermelde bankrekeningen.

11. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen tot gevolg.

12. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 100 euro. Per verstuurde aanmaning wordt een bijkomende administratieve kost van 10 euro aangerekend en 20 euro voor een aangetekende aanmaning. Gedeeltelijke betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde schadevergoeding en de vervallen verwijlintresten.

13. Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd.

14. Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.

Betalingsmogelijkheden

 Aanvaarde kredietkaarten

 Direct payment provided by Ingenico

Internet Gratis WIFI
Parkeren Parking
Eten & drinken Restaurant, Bar, Ontbijt buffet
Diensten Bagage opslag, Luchthaven shuttle, Wasserij service, Room service, Dichtbij tramhalte
Algemeen Zwembad, Rookvrije kamers, Lift, Terras, Speeltuin, Business center, Meeting/Banket faciliteiten, Dichtbij bushalte